Challenge Turku goes Green leirit


Opiskelijat keksivät jätteestä uutta liiketoimintaa

Challenge Turku goes Green on 24 tunnin innovaatioleiri, joka kokoaa Turun korkeakoulujen eri alojen opiskelijoita ideoimaan ja etsimään luovia hyödyntämismahdollisuuksia jätemateriaaleille. Leirin aikana opiskelijat työskentelevät kansainvälisissä ryhmissä ja paras idea palkitaan leirin lopussa. Innovaatioleirejä järjestetään joka syksy.

 

Vuonna 2014 innovaatioleirillä opiskelijoille annettiin haasteeksi muuttaa jäte uusiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi.

Vuonna 2015 leirin teemana oli sosiaaliset innovaatiot ja vastuullisuus. Opiskelijat saivat keksiä ratkaisuja kuivasanitaatio-tuotteiden brändäämiseen Afrikan markkinoille.

Vuonna 2016 leirin leirin teemana oli ilmastonmuutos ja toimeksiantona keksiä uusia asiakasryhmiä ja arvonluontikohteita ekologisille ja vettä säästäville pesupyyhkeille.

Kysy lisää: piia.nurmi@turkuamk.fi

Challenge Turku goes Greenin kaltaiset uudet opiskelu- ja innovointitavat ovat keinoja, joilla pk-yritykset voivat hyödyntää opiskelijoiden kekseliäisyyttä resurssitehokkuustyössään. Leirin tuloksena asiakasyritys saa käyttöönsä tuoreita ideoita ja käyttökelpoisia ratkaisuja.

Vuoden 2016 voittajatiimi

Vuoden 2016 voittajatiimi. Kuva: Veera Hatulainen

innovaatio (14 of 19)

Vuoden 2014 voittajat. Kuva: Aleksi Asukas ja Riku Toivonen

Vuoden 2015 voittajat. Kuva: Sara Malve

Vuoden 2015 voittajat. Kuva: Sara Malve