FISS – Teolliset symbioosit


Turun AMK:n koordinoimassa FISS Varsinais-Suomi -hankkeessa tuetaan yrityksiä tehostamaan resurssien hyödyntämistä ja ainekiertojen sulkemista sekä pyritään synnyttämään uutta kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa.

FISS-hankkeen lisäarvo on se, että vihdoin yritysten tarpeet ja ylijäämämateriaalitiedot saadaan samaan paikkaan. Tämän jälkeen on helppo palvella vaikka yritystä, joka etsii tuotantoonsa vaikkapa jotain tiettyä muovilaatua.

Toisen jäte on toisen resurssi                                                                         

Keskeistä kiertotalouden aikaansaamisessa on luoda toimiva yhteistyöverkosto, jossa resurssit kiertävät. Kiertotaloutta syntyy ns. teollisten symbioosien kautta. Teollinen symbioosi on useamman yrityksen muodostama kokonaisuus, jossa toisen jäte tai tuotannon sivuvirta voi olla toisen yrityksen raaka-ainetta. FISS Varsinais-Suomi -hanke järjestää työpajoja ja tekee kartoitusta jotta yritykset löytäisivät toisensa resurssien tehokkaammassa hyödyntämisessä ja kierrättämisessä. Tavoitteena on juurruttaa resurssitehokkuuden verkosto osaksi normaalia yrityskulttuuria.

Turun AMK:n koordinoimaa hanketta ”FISS Varsinais-Suomi” rahoitetaan EU:n aluekehitysrahastosta, ja sitä ovat AMK:n lisäksi toteuttamassa Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonia ja Turku Science Park Oy. FISS tulee sanoista ”Finnish
Industrial Symbiosis System”. Toimintamalli pitää sisällään fasilitointia ja työpajoja, joissa haetaan synergioita ja kiertotalouden kehittämismahdollisuuksia. Hanke kestää 03/2017 saakka. Hankevaiheen jälkeen toiminta jatkuu edelleen ja voit ottaa jatkossakin yhteyttä fiss@turkuamk.fi.

Kiertotalous on koko Varsinais-Suomen yhteinen kehittämiskohde ja alueen eri toimijat ja kehittämisorganisaatiot tekevät tiivisti yhteistyötä. Varsinais-Suomella on ihan realistiset mahdollisuudet tulla kiertotalouden edelläkävijäksi Suomessa. AMK:ssa on tehty jo hyvää pohjatyötä mm. eGreenNet hankkeessa ja Turku Science Parkin kanssa yhteisessä RESU-hankkeessa aloittamalla yritysverkostojen luominen ja selvittämällä määrällisesti tai laadullisesti merkittäviä sivuvirtoja. Esimerkiksi maamassojen ja muovien hyödyntämistä voitaisiin lisätä alueella.

Seuraa FISS Varsinais-Suomea Twitterissä.

 

Haluatko tilata uutiskirjeen? Laita sähköpostipyyntö: fiss@turkuamk.fi

fiss

aluekehitysrahasto_suomi.jpg__135x135_q85