InnoCamp innovaatioleiri


Opiskelija-yritys yhteistyöllä tehokkuutta yritysten resurssien hallintaan

Turun ammattikorkeakoulu testasi InnoCamp – innovaatioleiriä keväällä 2014. Viikonlopun kestävällä leirillä opiskelijat työstivät yrityksiltä toimeksiantoja, jotka liittyivät resurssien fiksumpaan käyttöön. Opiskelijoille annettiin tehtäväksi ideoida esimerkiksi sitä, voivatko mukana olevat yritykset säästää energiaa, vettä tai muuta materiaalia. Lähtökohtana olivat yrityksen aidot toimeksiannot. Opiskelijat kilpailivat siitä, kuka keksisi parhaan innovaation yritykselle. Leiri osoittautui hyväksi keinoksi jalkauttaa resurssiviisausosaamista ja -tietoa niin opiskelijoiden keskuuteen kuin yrityksiinkin. Apua resurssitehokkuustyöhön tarjosivat erilaiset resurssitehokkuustyökalut.

Katso tunnelmia leiriltä:

Turun AMK:n projektipäällikkö Henna Knuutiln mukaan resurssitehokkuus on teema, jossa opiskelijoiden innovaatiopotentiaali kannattaa hyödyntää, sillä mahdollisuuksia on valtavasti. Resurssitehokkuus sopii moneen alaan ja monialaiset ryhmät pystyvät tuottamaan ideoita, joita yksilö ei koskaan pystyisi yksin tuottamaan.

Resurssivirrat haltuun -hankkeessa Turun AMK valitsi kohteekseen erilaiset massatapahtumiin osallistuvat pk-yritykset, jotka halusivat parantaa resurssitehokkuuttaan. Keskeisenä voimavarana olivat eri ammattikorkeakoulujen opiskelijat, joille yritykset antoivat erilaisia resurssitehokkuusteemaan sopivia tehtäviä. Seuraavat ammattikorkeakoulut ovat mukana:

  • Turun ammattikorkeakoulu
  • Satakunnan ammattikorkeakoulu
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Lahden ammattikorkeakoulu

Kokeilu käynnistyi 11.3.2014 järjestetyssä Kick off -tilaisuudessa, jossa opiskelijat johdateltiin resurssitehokkuus-aiheeseen ja heille annettiin ennakkotehtävät. Seuraavien viikkojen ajan opiskelijat kartuttivat seuraavissa vaiheissa tarvittavaa pohjatietoa ja verkostoja. Työtä tehtiin itsenäisesti, ryhmissä sekä pajojen välisenä yhteistyönä. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonia toimi sparraajana.

Varsinainen työ tehtiin huhtikuun lopussa viikonlopun yli kestävässä bootcamp-tyylisessä Innocamp-tapahtumassa (25.-27.4.2014). InnoCampissa opiskelijat ratkoivat kilpailuhenkisesti yritysten toimeksiantoja olemassa olevien materiaalitehokkuustyökalujen avulla.

Seuraa opiskelijoiden blogeja:

http://resurssisepat.blogspot.fi/
http://resurssiviisaat.blogspot.fi/
http://resurssitehokassamk.blogspot.fi
http://resu3.blogspot.fi/
http://revijamk.blogspot.fi/

Turun AMK:n opiskelijoille voitto resurssitehokkuuskilpailussa, Turun Sanomat 12.6.2014

Lisätiedot: Henna Knuutila