Kierrätysmuovien 3D-tulostuksen sovelluslaboratorio


 

kierrätys3D

Projektissa tutkitaan kierrätysmuovien hyödynnettävyyttä 3D‐tulostusmateriaalina, ja siihen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia yritysten tarpeista lähtien.

3D‐tulostimien käyttöönotolla odotetaan olevan yhtä suuria vaikutuksia maailman muuttumiseen kuin kaupungistumisella ja internetin yleistymisellä on aikoinaan ollut. Kierrätysmateriaalin käyttö 3D‐tulostuksessa on osa kehittyvää kiertotalouden tematiikkaa, ja sen hyödyntämisellä on mahdollisuus luoda Suomeen sekä uutta elinkeinotoimintaa että vahvistaa olemassa olevien yritysten kansainvälistä kilpailukykyä.

Kierrätysmuovien 3D‐tulostuksen sovelluslaboratorio on Turun ammattikorkeakoulun, ammattikorkeakoulu Arcadan ja Suomen ympäristökeskuksen (Syke) yhteinen projekti, joka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa.

Uutta liiketoimintaa ja teknologioiden kehittämistä

Hankkeessa valmistetaan ja tutkitaan muun muassa kierrätysmuoveista valmistettuja 3D‐tulostuslankaprototyyppejä yhteistyössä osallistuvien yritysten kanssa. Lisäksi tutkitaan jauhemuotoisten kierrätettyjen 3D-tulostinmuovien regenerointia sekä jauhemaisten kierrätysmuovien hyödyntämistä. Samalla kehitetään teollisen muovijätemateriaaliin hyödyntämiseen uusia menetelmiä, teknologioita, tuotteita ja liiketoimintamalleja.

Hanke tuottaa hyötyä sellaisille pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla on:
• tarjota kierrätysmuoviraaka‐ainetta jalostettavaksi
• ajatuksia kierrätysmuovin hyödyntämiseksi esimerkiksi 3D‐tulostuksen kautta (olemassa olevat tuotteet/ uudet tuotteet)
• kiinnostusta ja tarvetta hyödyntää kierrätysmuovia (jauhetta/lankaa) loppusovelluksissa (olemassa olevat tuotteet/ uudet tuotteet).

Lisätietoja ja yhteydenotot projektipäällikkö Jenni Suominen (jenni.suominen@turkuamk.fi)

3d logonauha pieni