Työkaluja


Työkalut avuksi resurssien säästön suunnitteluun

Olemme tutkineet yhdessä kumppaniemme kanssa resurssien viisaampaa käyttöä ja kartoittaneet siihen sopivia työkaluja. Resurssiviisaudella tarkoitetaan esimerkiksi energian ja luonnonvarojen säästeliästä käyttöä, tehokasta sivuvirtojen hallintaa, jätteen määrän vähentämistä ja materiaalin kierrätystä sekä haitallisten ympäristövaikutusten vähentämistä.

Avoin verkosto eri toimijoiden välillä eri puolilta Suomea on edesauttanut nopeampaa muutosta kohti resurssiviisaampaa Suomea – pyörää ei tarvitse keksiä eri alueilla monta kertaa.

Parhaista käytännöistä on koottu Prezi, josta löytyy työkaluja sekä toimintamalleja resurssien kulutuksen seurannan ja hallinnan avuksi. Työkalut sopivat erikokoisille yrityksille toimialasta riippumatta.

MikaelAhlfors_KEKSI_TKUSciencePark_kierto

Kuva: Mikael Ahlfors

 


Eri puolilla Suomea on kehitetty alueellisia resurssitehokkuutta edistäviä työkaluja ja toimintamalleja. Resurssivirrat -hankkeen tarkoituksena oli tunnistaa ja koota ne yhteen. Tiedon jakamiseksi, vaihtamiseksi ja levittämiseksi halutaan luoda resurssitehokkuudesta kiinnostuneiden välille yhteiskehitysverkosto. Yhteistyössä muutos kohti resurssiviisaampaa Suomea tapahtuu nopeammin!

Hankkeessa pääkumppanit Turun AMK, Lahden kaupunki ja Jyväskylän AMK myös testasivat muutamia niiden toimintaympäristöihin soveltuvia työkaluja alueellisesti. Hankkeen tuloksena syntyi tietoa testattujen työkalujen käyttöönottoon, jatkokehittämiseen ja levittämiseen liittyvistä tarpeista ja pullonkauloista. Resurssivirrat haltuun -hankkeen rahoitti Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja sen toteutusaika oli 1.10.2013–31.12.2014.

 

Materiaaleja

22.8. ohjausryhmän kokouksen materiaaleja:
OHRY3_Veivo
Knuutila__OHRY3
OHRY3_Knuuttila
OHRY_Vauramo

Muuta materiaalia:
Resurssivirtojen hallintamalli -esitys 24.1.2014
Miten resurssitehokkuutta edistetään Lahdessa, Saara Vauramo
Osaaminen kilpailukyvyksi, Kirsi Knuuttila
Mpankki , Vauramo
MassaInfo, Knuuttila
Life IP, Seppälä
Resurssiviisaan alueen toiminta- ja yhteityömalli,Lippo
Opiskelijoista voimavara pk-yritysten resurssitehokkuuden edistämiseen, Knuutila
Kansallinen teollisia symbiooseja edistävä toimintamalli – FISS, Eskola